UPRAVA

Direktor poduzeća
Tihomir Haralović

Tel: 01/3654-810
Fax: 01/3654-833
E-mail: tihomir.haralovic@kvark.hr

Voditelj marketinga
Silvija Ljubić Haralović

Gsm: 098/387-492
E-mail: silvija.ljubic@kvark.hr

Platni promet
Mirjana Grdošić

Tel: 01/3654-816
Gsm: 095/48-111-66
Fax: 01/3654-832
E-mail: mirjana.grdosic@kvark.hr

Voditelj knjigovodstva
Nada Netahly

Tel: 01/3654-815
Fax: 01/3654-832
E-mail: nada.netahly@kvark.hr

 

Uvozna logistika / Tajnica direktora
Marija Švigir

Tel: 01/3654-813
Gsm: 091/3637-376
Fax: 01/3654-833
E-mail: marija.svigir@kvark.hrVELEPRODAJA

Izvršni direktor
Bruno Blažičko

Tel: 01/3654-806
Gsm: 091/3637-375
Fax: 01/3654-807
E-mail: bruno.blazicko@kvark.hr

Referent veleprodaje
Željko Oroz

Tel: 01/3654-802
Gsm: 091/4811-134
Fax: 01/3654-807
E-mail: zeljko@kvark.hr

 

Referentica veleprodaje
Anđelka Jozinović

Tel: 01/3654-802
Gsm: 091/4811-178
Fax: 01/3654-807
E-mail: andelka.jozinovic@kvark.hrSERVIS

Serviser
Kristijan Gregurić

Tel: 01/3654-830
Gsm: 091/48-111-53
Fax: 01/3654-835
E-mail: kristijan.greguric@kvark.hr

Serviser
Josip Priselac

Tel: 01/3654-830
Gsm: 091/48-111-53
Fax: 01/3654-835
E-mail: josip.priselac@kvark.hrPROIZVODNJA

Replikacija CD/DVD-a
Tihomir Haralović

Tel: 01/3654-810
Fax: 01/3654 833
E-mail: tihomir.haralovic@kvark.hr           

E-mail: replication@kvark.hr

Replikacija i Snimanje CD/DVD-a
Davor Krog

Gsm: 091/3637-374

E-mail: davor.krog@kvark.hr