Kontakti - Replikacija i Snimanje DVD-a / CD-a


Poštovani kupci, za sve informacije u vezi cijena i rokova molimo da se obratite našim kontakt osobama:

Replikacija CD/DVD-a
Tihomir Haralović

Tel: 01/3654-810
Fax: 01/3654 833
E-mail: tihomir.haralovic@kvark.hr           

E-mail: replication@kvark.hr

Replikacija i Snimanje CD/DVD-a
Davor Krog

Gsm: 091/3637-374

E-mail: davor.krog@kvark.hr