Narudžba CD/DVD-a

Poštovani kupci, ovdje možete izvršiti narudžbu za replikaciju vaših CD-a/DVD-a.
U slučaju da se ne nalazite na popisu naših klijenata molimo Vas da se registrirate ovdje.

Narudžbenica za proizvodnju CD/DVD-a

Kalendar

IZJAVA NARUČITELJA (Izvršitelj ugovora - KVARK d.o.o. - Poslodavac - Naručitelj

 • 1. Izvršitelj ugovora pružat će usluge proizvodnje snimljenih nosača podataka (CD, DVD, MC, VC itd.) na zahtjev i prema narudžbi Poslodavca. Ovaj proces, temeljen na Ugovoru o pružanju usluga, može uključivati premastering, mastering, umnožavanje, pakiranje, celofaniranje i transport.
 • 2. Poslodavac pruža izvršitelju ugovora sljedeća jamstva:
  • 2.1. Poslodavac je jedini vlasnik svih prava (autorskih itd.) za materijal dostavljen u cilju proizvodnje, ili su poslodavcu odobrena prava umnožavanja i distribucije materijala (Naslova) navedenih na narudžbi od strane vlasnika svih prava (autorskih itd.).
  • 2.2. Poslodavac nije odobrio ekskluzivnu licencu ili dodjelu prava iz točke 2.1. ovog dokumenta bilo kojem subjektu, a materijal ne krši autorska prava ili bilo koja druga prava bilo kakvog subjekta. Materijal ne sadrži ništa opsceno ili nezakonito po svojoj prirodi.
  • 2.3. Poslodavac će u potpunosti izuzeti i zaštititi Izvršitelja ugovora od svih mogućnosti gubitaka i svih djelovanja, zahtjeva, postupaka, troškova i šteta koji proizlaze iz bilo kojeg kršenja bilo kakvog aspekta gore navedenih jamstava.
  • 2.4. Poslodavac prihvaća na zahtjev Izvršitelja ugovora dostaviti sve relevantne informacije i dokumente (npr. sporazume o licenci) koje Izvršitelj ugovora može unutar razumnih granica trebati u cilju utvrđivanja intelektualnog vlasništva imovine o kojoj je riječ.
  • 2.5. Poslodavac prihvaća kako se Izvršitelj unatoč bilo kojem sporazumu o čuvanju poslovne tajne može savjetovati sa svim relevantnim nadležnim tjelima (tj. IFPI, BSA, IRMA, BIEM, OSA itd.) vezano uz intelektualno vlasništvo i vlasništvo ostalih prava. Pri takvom će savjetovanju Izvršitelj ugovora otkriti samo informacije nužne za utvrđivanje intelektualnog vlasništva imovine o kojoj je riječ.
 • 3. U slučaju bilo kakvih sporova nadležan je sud u Zagrebu.

Ova izjava je pravovaljana bez postpisa i pečata.