Upute za pripremu CD/DVD mastera

Priprema mastera

Sadržaji repliciranih diskova identični su kao i sadržaji Vaših mastera. Zbog toga ja važno da Vaš master bude izrađen prema određenim CD/DVD standardima. U slučaju da Vaš master nije izrađen prema tim standardima, postoji mogućnost da replicirani disk bude nečitljiv, odnosno da ne bude pravilno čitljiv u nekim CD/DVD čitačima.
Za kvalitetnu izradu radnog mastera (glass master i stamper), master koji ćete nam dostaviti mora biti mehanički neoštećen, što znači bez ogrebotina ili otisaka prstiju na njemu.


Priprema mastera za podatkovne CD-ROM diskove i CD-AUDIO diskove

Masteri za CD-ROM ili CD-AUDIO diskove trebaju bit dostavljeni na sljedećim medijima:
- CD-R disk
- Replicirani CD-ROM disk
- CD-AUDIO disk (max. duljine 79 min, 30 sek)

Preporučljivo je da izradite dva mastera na dva različita CD medija.
Preporučljivo je da ispravnost Vaših mastera provjerite na nekoliko različitih uređaja, te po mogućnosti na nekoliko različitih operacijskih sustava.


Priprema mastera za DVD diskove

Sadržaji mastera na vašim DVD diskovima trebaju biti pripremljeni sa hardwareom i softwarom koji podržava format zapisa po ISO9660 ili Micro-UDF standardu.
Preporučljivo je da ne koristite kućne uređaje za snimanje video signala direktno na DVD-R diskove, jer je moguće da neki od tih uređaja izrađuju zapise koji ne odgovaraju svim DVD-video standardima, pa stoga postoji mogučnost da replicirani DVD disk ne bude pravilno čitljiv u nekim DVD čitačima.

Masteri za DVD-5 diskove trebaju bit dostavljeni na sljedećim medijima:
- DVD-R disk (General ili Authoring)
- Replicirani DVD-ROM disk (za podatkovne sadržaje)
- Replicirani DVD-Video disk (za video sadržaj)
- DLT traka

Masteri za DVD-9 diskove trebaju bit dostavljeni na sljedećim medijima:
- DVD-R DualLayer disk
- Replicirani DVD-ROM disk (za podatkovne sadržaje)
- Replicirani DVD-Video disk (za video sadržaj)
- 2x DVD-ROM koji sadrže DDP sliku za svaki sloj (Layer) posebno
- DLT traka

Download uputa za pripremu CD/DVD mastera