Upute za grafičku pripremu

Poštovani kupci, ovdje možete izvršiti download uputa za izradu pripreme labela za tisak na CD/DVD, te uputa za izradu priprema DVD i CD omota. Uputstva su u .pdf formatu za koje je potreban pdf čitač (Adobe pdf reader, Foxit pdf reader, ili sl.)