Cjenik servisnih usluga

U prostorijama Kvarkovog centralnog servisa možete ostvariti pravo za popravak mobitela, audio i video uređaja i informatičke opreme. Za ostvarivanje prava jamstva nužno je imati račun prodajnog mjesta.

U jamstvenom roku za popravak uređaja ne naplaćuje se ništa, a izvan jamstvenog roka, po dolje navedenom cjeniku.

U servisu se mogu ostvariti popravci i za uređaje kojima je prošao jamstveni rok. Za takve uređaje se naplaćuje jedinstvena cijena popravka i rezervni dijelovi koji su ugrađeni.

Ukoliko se radi o manjem popravku, popravak ne najavljujemo telefonski, a ako se radi o skupljem popravku serviser će nazvati stranku, te tražiti dopuštenje za nastavak popravka.

Ukoliko stranka odustane od popravka, naplaćuje se dijagnostički pregled – 110kn (PDV uključen) bez obzira na vrijednost uređaja. Ne naplaćujemo dijagnostiku u slučaju da popravak nadmašuje vrijednost uređaja.

Jamstvo se ne može koristiti za fizička oštećenja nastalima nepravilnom uporabom, te kvarove uređaja uzrokovane višom silom (udar groma, poplava, požar, rat i sl.). Dakako, takve uređaje je moguće servisirati, ali na njih se odnosi cjenik popravka uređaja izvan jamstvenog roka.

Praksa je pokazala da se na popravak uređaja čeka u prosjeku 10 dana. Ponekad popravak, zbog poteškoća u nabavci dijelova, može potrajati i znatno duže.

Važno je znati!

Ako servis traje duže od 8 dana istom ćemo produžiti jamstveni rok za vrijeme cijelog popravka računajući i dan kad je aparat dostavljen u servis. Rezervne dijelove distributer osigurava za vrijeme od 7 godina.

Pokvareni uređaj se nosi isključivo u naš servis.

Cijenik usluga rada servisa za Smartphone/Tablet uređaje
1. Zamjena Elektromehaničkih Komponenata (matična, ekran) 110,00 kn
2. Zamjena sitnijih dijelova (mikrofon, zvučnik, vibro, flat kabl, konektor) 80,00 kn
3. Programsko ažuriranje operativnog sustava (novi Flash/Rom/Software) 100,00 kn
4. Postavke smartphon-a (APN postavke, imenik, mail) 40,00 kn

Sve su cijene za gotovinu sa uključenim PDV-om. Dijelovi nisu uključeni u cijenu.


Cijenik usluga rada servisa za audio i video uređaje
1. Telefoni 20,00 kn + rezervni dijelovi
2. Ventilatori 30,00 kn + rezervni dijelovi
3. Daljinski upravljači 30,00 kn + rezervni dijelovi
4. Radio kazetofon bez CD-a 40,00 kn + rezervni dijelovi
5. Radio kazetofon 50,00 kn + rezervni dijelovi
6. Radio kazetofon s CD-om MP3 50,00 kn + rezervni dijelovi
7. CD-R uređaj (komponenta) 80,00 kn + rezervni dijelovi
8. HI-FI 80,00 kn + rezervni dijelovi
9. DVD uređaj (komponenta) 80,00 kn + rezervni dijelovi
10. Surround receiver 80,00 kn + rezervni dijelovi
11. DVD - RW 80,00 kn + rezervni dijelovi
12. Televizor 120,00 kn + rezervni dijelovi
13. Monitor 120,00 kn + rezervni dijelovi
14. Televizor s DVD-om 120,00 kn + rezervni dijelovi
15. LCD televizor 120,00 kn + rezervni dijelovi
16. Projekcijski uređaj 240,00 kn + rezervni dijelovi

Sve su cijene za gotovinu sa uključenim PDV-om. Dijelovi nisu uključeni u cijenu.


Cijenik usluga rada servisa za Informatičku opremu

Za računala koja imaju jamstvo i neoštećenu naljepnicu na poleđini računala jamstvo vrijedi za popravke svih hardverskih kvarova. Za greške u softveru ne odgovaramo, a takvu dijagnostiku naplaćujemo 110 (uključen PDV).

Cjenik

Cijene popravaka računala i računalnih komponenti:

Jedan radni sat servisa iznosi 110kn(uključen PDV). Da bi se uvažila garancija mora se predočiti kopija ili originalni račun s garantnim listom.

Za računala koja su pod garancijom i koja imaju neoštećenu zaštitnu naljepnicu na stranici kućišta otklanjanje svih hardverskih kvarova je besplatan. Garancija vrijedi isključivo za hardverske greške. Ukoliko se testiranjem komponente ili računala ustanovi da je uređaj u potpunosti ispravan, naplaćuje se dijagnostika 110kn(uključen PDV).bez obzira na cijenu uređaja. Ista cijena dijagnostike se naplaćuje ukoliko se radi i o softverskim greškama (virusi, trojani, pogrešno instalirani driveri i sl. softverski kvarovi).

Računalne komponente koje su kupljene u Kvark-u:

Pri ugradnji dodatne računalne komponente mora se priložiti na uvid originalni račun kupljenog proizvoda iz neke od Kvark-ovih trgovina. Ugradnja komponenata i softvera koji je kupljen u Kvark-u je u potpunosti besplatna. Ukoliko se ugrađuje komponenta nekog drugog dobavljača, nadogradnja će se naplatiti po niže navedenom cjeniku servisa.

Računala kupljena u Kvark-u, a nisu više pod garancijom:

Računala koja su kupljena u Kvark-u, a nemaju važeću garanciju imaju poseban tretman.

Ukoliko se uz računalo priloži račun, sve navedene cijene se smanjuju za 50%. Ukoliko se sav hardver koji proglasimo neispravnim kupi u jednoj od naših trgovina ugradnja je besplatna, a u tom slučaju se niti prethodno testiranje računala kao i komponenti ne naplaćuje!

Računalne komponente koje nisu kupljene u Kvark-u:

Računala i računalne komponente koje nisu kupljene u Kvark-u testiramo. Ukoliko se pokaže da su neispravne bez obzira na vrijednost komponente dijagnostika se naplaćuje 110kn.

Ukoliko se tokom testiranja pokaže da je komponenta neispravna, a kupac odluči kupiti takav ili sličan hardver u nekoj od naših trgovina testiranje se ne naplaćuje.

Cjenik popravka izvan jamstvenog roka
1. Sklapanje računala 100,00 Kn
2. Dijagnostika kvara na računalu 100,00 Kn
3. Popravci na računalu kada je kvar moguće otkloniti bez potrebe za ostavljanjem računala u servisu 50,00 Kn
4. Instalacija licenciranih programa (Operativni sustav, Windows 150,00 Kn
5. Instalacija licenciranog softvera (Office i sl.) 50,00 Kn
6. Uklanjanje virusa, trojana, dialera i sl. s računala 100,00 Kn
7. Podešavanje BIOS-a računala 50,00 Kn
8. Testiranje ispravnosti informatičkih komponenata (svaka komponenta 50,00 Kn
9. Instalacija ili zamjena hard diska (HDD) bez instalacije programa 50,00 Kn
10. Instalacija ili zamjena optičkih uređaja 50,00 Kn
11. Ugradnja i instalacija modema 50,00 Kn
12. Ugradnja i instalacija zvučne kartice 50,00 Kn
13. Pronalaženje i download drivera i/ili manuala + CD media 50,00 Kn
14. Izrada Back-Up na CD ili DVD 300,00 Kn

Sve su cijene za gotovinu sa uključenim PDV-om. Rezervni dijelovi nisu uključeni u cijenu.

CIJENA SATA RADA SERVISA = 110 Kn

  • Zbog nemogućnosti nabave dijelova SERVIS ne preuzima računala starija od PIII.
  • Ukoliko nije moguće dijagnosticirati kvar unutar 1 sata, naplaćuje se po stvarno utrošenom vremenu.
  • Ukoliko stranka odustane od servisa naplaćuje se dijagnostika – 110kn
  • Cijena sata rada servisa odnosi se na radno vrijeme, radnim danom od 8h do 16h.
  • Ako radovi nisu specificirani u ovom cjeniku naplaćuju se prema stvarno utrošenom vremenu servisa.
  • SERVIS NE PRUŽA TELEFONSKU PODRŠKU