Jamstveni uvjeti

KVARK se obavezuje da će na Vaš zahtjev, ako bude predočen u garantnom roku, o vlastitom trošku otkloniti u svojim prostorijama, kvarove i tehničke nedostatke proizvoda, koji bi nastali prilikom uporabe u vremenu za koje se daje garancija.

Ukoliko u roku od 45 dana po prijemu proizvoda na servis u garantnom roku ne bude otklonjen, KVARK se obavezuje da će proizvod zamijeniti novim, dati kreditno dodbrenje ili povrat novca.
U slučaju da popravak aparata (komponente) traje duže od 7 dana, jamstveni rok se produžava za onoliko dana koliko dana je popravak.

KVARK se obavezuje da će osigurati servis i nakon garantnog roka 5 godina.

Garancija počinje teći danom kupovine proizvoda na malo, što ćete dokazati potvrđenim garancijskim listom (ime i sjedište organizacije koja je prodala proizvod na malo, pečat, datum prodaje i potpis prodavača) i maloprodajnim računom.

Sva vraćena roba ide prvo na testiranje, te tek kada se potvrdi kvar vraćamo popravljenu robu ili Vam je nadomještamo novom ispravnom.

Prilikom vraćanja neispravne robe treba obavezno uz jamstveni list priložiti kopiju računa, OPIS KVARA, te kompletnu dokumentaciju i pribor, u suprotnom nećemo zaprimiti robu. Za tzv. "lažne reklamacije" naplaćivat će se pregled ( ispravne komponente vraćene kao neispravne).

Cijena radnog sata servisa je 100 kuna + PDV. Računa se po prodajnom tečaju Raiffeisenbank.

Transport vezan uz popravak u jamstvenom roku organizira KVARK. Ne slati uređaj svojevoljno preko bilo kojeg prijevoznika, nego treba prethodno nazvati servis radi dobivanja informacije sa kojim prijevoznikom trenutno imamo potpisan ugovor. u slučaju slanja preko drugog prijevoznika uređaj će biti vraćen pošiljatelju.
Roba se vraća u skladište, na adresu Baštijanova 1, Zagreb, tel: 01/36 548 30, 091/48 111 53 ili kod ovlašenog servisera Kvark servisne mreže


Jamstvo ne vrijedi: 

0   ako se kupac nije pridržavao uputa za uporabu proizvoda
0  ako je proizvod servisirala neovlaštena osoba
0  ako je kupac nestručno ili nebrižljivo postupao s proizvodom
0  ako su u proizvod ugrađeni neoriginalni dijelovi
0  za oštećenja proizvedena transportom nakon isporuke.
0  za kvarove nastale zbog neprimjerene radne okoline.
0  za kvarove i oštećenja izazvani višom silom.
0  za kvarove nastale zbog izhabanosti.
0  za kvarove nastale zbog neispravne strujne mreže i groma.
0  ako je vidljiv trag pokušaja odljepljivanja garantnih naljepnica sa
    proizvoda ili ako su iste odljepljene